Παρασκευή

Dragon cleanΕπωνυμία: Dragon clean
Διεύθυνση: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Πόλη: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Επάγγελμα: Χονδρικό εμπόριο ειδών καθαρισμού
Τηλέφωνα: 6948060080
WebPage: Dragonclean.Gr
eMail: mrdragonclean@gmail.com
Περιοχή: Μακεδονία Κεντρική
Πόλη: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Κατηγορία: Προμηθευτές
Ομάδα: Συσκευασίας Green-Services: Γ.ΚΩΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΕπωνυμία: Γ.ΚΩΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 2
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επάγγελμα: ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
Τηλέφωνα: 2310.550183
WebPage: www.green-services.gr
eMail: gmart5656@gmail.com
Περιοχή: Μακεδονία Κεντρική
Πόλη: Θεσσαλονίκη Κέντρο
Κατηγορία: Προσφορά Υπηρεσιών
Ομάδα: Απεντομώσεις/ Μυοκτονίες/ Απολυμάνσεις
Προσφορά www.hellinika.gr

http://hellinika.gr/customer_detailsno.php?cus_id=1089